Coaching

 

A szervezetfejlesztésben a coaching programokat a szervezeti célok elérése felől közelítjük meg. A vállalati eredményekhez a coaching a személyes hatékonyság növelése által járulhat hozzá.  A coaching során a coachee-kal a szakmai szerep megerősítésén, az egyéni szinten felmerülő kérdéseken, a konkrét nehézségek megoldásán, a személyes erőforrások és energiák mozgósításán, és új megoldások létrehozásán dolgozunk együtt. A coaching folyamat lényege a bizalmi légkör és a speciális coaching módszertan. A coaching módszere a megértés elmélyítésére, a megoldási lehetőségek keresésére, az akadályok azonosítására és leküzdésére épül. A coaching során a coachee őszintén és mélyen találkozhat belső dilemmáival, és új válaszokat fedezhet fel, amelyek jobban segítik őt a munkában, és akár a napi életben. A coaching alapvető eszköze a folyamat: a figyelem, a kíváncsiság, az elmélyítés, az előrelépés és visszajelzés. A coaching során speciális gyakorlatok, vagy módszerspecifikus technikák segíthetik a haladást egy-egy csomópontban. A coach a coaching hatékonysága és professzionalitása iránt mind a szervezet mind a coachee felé elkötelezett, a coaching tartalmát tekintve a coachee felé elkötelezett, bizalmas pozícióban lévő szakember.


A coaching leggyakoribb alkalmazási területei a szervezetekben:
-    jövőkép felépítése
-    döntések, változások elindítása, végigvitele
-    új szerepek, munkafolyamatok átvétele
-    gyakorlati nehézségek feldolgozása
-    motiváció, elköteleződés, energia erősítése
-    együttműködés erősítése


A coaching programok fő típusai:


Executive Coaching


A vállalatok, vállalkozások, szervezetek jövőjét a vezető, a vezetők jövőképe mindennél jobban meghatározza.  Az executive coaching során a coach abban támogatja a vezetőt, hogy egyértelmű jövőképre épülő döntéseket legyen képes meghozni. A jövőkép akkor egyértelmű, ha a vezető belső elkötelezettségét, érzelmi energiáját képes mozgósítani, megfelel személyes hitének, meggyőződésének. A vezető energiaszintje meghatározó eleme a szervezet hatékonyságának, a munkatársak elköteleződésének, eredményességének. Amikor a belső energiáink megosztottak, érzelmeink ellentmondásosak, a megvalósításban mindig hiányzik az a többlet, amitől képesek vagyunk egy adott helyzetben a kiemelkedően jó megoldásokat létrehozni. Amikor a vezető képes mozgósítani saját energiáit és valódi „leader”-ként jelen lenni a szervezetben, a munkatársak motiváltsága és hatékonysága láthatóan emelkedik.


A coaching folyamat segít felszínre hozni, tisztázni, elemezni a jelen helyzet összetettségét, és megfogalmazni a továbblépés irányát. A coaching során dolgozunk a vezetői szerepben, helyzetben felmerülő elakadásokkal, hiányzó láncszemekkel, aktuális kihívásokkal. A vezető saját személyes meggyőződésére, helyzetének és céljának teljesebb megértésére épülhetnek a megvalósításhoz vezető konkrét lépések. Az executive vezetői coaching során elsősorban azzal foglalkozunk, hogyan építheti fel a vezető önazonos módon saját és szervezeti jövőképét, és hogyan lehet a változások hiteles vezetője, magatartásával hogyan képes hatással lenni a szervezetre. Az executive coaching folyamata leggyakrabban 10 x 90 perc egyéni coaching.


Team Coaching


A szervezetekben döntő jelentőségű, hogy a csapatok milyen mértékben képesek közös jövőkép, közös célok mellett állni. Ha valóban létrejön a csapategység egy fontos közös jövőkép megvalósítása mellett, akkor az energiák megsokszorozódnak, és jelentősen jobb ötletek, megoldások születhetnek, amelyek képesek megvalósítani a legmerészebb álmokat is. A közös jövőkép hiányában a munkatársak csak elvégzik a napi feladatokat, viszont hiányzik a belső tűz, a személyes hajtóerő. Amikor a csapat esetleg nem tud egészen nyíltan beszélni a felmerülő nehézségekről, az egyéni véleményekről, a személyes célokról, és a csapat közös céljaival nem képes mozgósítani az egyéneket, akkor szükséges megállni, és a napi rutinon túl tekinteni.


A team coaching módszere a csapat aktuális helyzetével, a csapatban meglévő gyakorlati nehézségekkel, és a közös célok nyílt, őszinte kialakításával dolgozik. A team coaching célja, hogy a csapat megtalálja azokat a közös célokat és együttműködési kereteket, amelyekhez a tagok belső meggyőződéssel tudnak csatlakozni. A team coachingban kis létszámú csoporttal dolgozunk, gyakorlati kérdésekre fókuszált, időben behatárolt coaching programokkal, amelyek leggyakrabban 2-5 egész napos team coaching napokra épülnek.


A team coachinghoz hasonló csoportos helyzetben coaching módszerrel dolgozhatunk olyan esetekben is, amikor a résztvevők hasonló munkafolyamatokban, hasonló kihívásokkal találkoznak, de nem alkotnak egy szorosan együtt dolgozó csapatot. A csoportos coaching alkalmas arra, hogy a résztvevők egymásnak is energiát adva dolgozzanak együtt az őket közösen érintő témákkal, és közben saját maguk számára találjanak válaszokat kérdéseikre, kihívásaikra.

Egyéni teljesítmény coaching


Az egyéni coaching a személyes elköteleződés, a motiváció, a belső megújulás és a cselekvési képesség kiterjesztésének egyedülálló eszköze.  Az egyéni teljesítmény fejlesztése tapasztalatunk szerint egy bizonyos ponton már nem elsősorban az ismeretek, a szakmai tudás, vagy modell készségek átadása által lehetséges. A teljesítmény egy idő után sokkal inkább a munkához fűződő személyes viszonyulás eredménye. A magas teljesítmény a belső energiák jelenlétén múlik, a belső motivációkon, a személyes célok és elköteleződés egyértelműségén, az akadályokhoz való viszonyuláson, a nehézségekre adott kognitív és érzelmi beállítódáson.


A coaching bizalmi légköre és co-operatív munkamódszere lehetőséget teremt arra, hogy ezekkel a mélyen személyes tényezőkkel dolgozzunk, és a coaching folyamat során a coachee új viszonyulást legyen képes létrehozni, amelyben megújult erőkkel, korábbi határait meghaladva képes mozgósítani belső erőforrásait. Az egyéni coachingban dolgozhatunk az egyéni szinten legaktuálisabb, legfontosabb szakmai problémákkal, nehézségekkel, célokkal, megküzdve az akadályozó tényezőkkel, felszínre hozva a lehető legjobb megoldásokat, amelyek segítenek új lendületet venni. Az egyéni teljesítmény coaching időigénye általában 5-10 coaching alkalom (90 perc).