Ugrás a tartalomra
Mozaik

Coaching

A vállalati eredményekhez a coaching a személyes hatékonyság növelése által járulhat hozzá.  A coaching során ügyfelünkkel az egyéni szinten felmerülő kérdéseken, a konkrét nehézségek megoldásán, a személyes erőforrások és energiák mozgósításán, és új megoldások létrehozásán dolgozunk együtt. A coaching folyamat lényege a bizalmi légkör és módszertan. A coaching módszere a reflexió felerősítése, a megértés elmélyítése, új megoldási lehetőségek keresése, az akadályok azonosítása és új erőforrások bevonása.

A coaching leggyakoribb alkalmazási területei a szervezetekben:

 • jövőkép felépítése a vezetésen belül
 • változások elindítása, végigvitele a szervezetben
 • új vezetői szerep, új megbízás
 • vezetői készségek fejlesztése
 • gyakorlati nehézségek feldolgozása kritikus helyzetben
 • együttműködés erősítése a szervezeten belül
 • motiváció, elköteleződés, energia erősítése, személyese célok azonosítása
 • karrier út, egyéni jövőkép kidolgozása

A coaching programok fő típusai:

Executive Coaching

A vállalatok, vállalkozások, szervezetek jövőjét a vezető, a vezetők jövőképe mindennél jobban meghatározza.  Az executive coaching során a coach abban támogatja a vezetőt, hogy egyértelmű jövőképre épülő döntéseket legyen képes meghozni. A jövőkép akkor egyértelmű, ha a vezető belső elkötelezettségét, érzelmi energiáját képes mozgósítani, megfelel személyes hitének, meggyőződésének. A vezető energiaszintje meghatározó eleme a szervezet hatékonyságának, a munkatársak elköteleződésének, eredményességének. Amikor a belső energiáink megosztottak, érzelmeink ellentmondásosak, a megvalósításban mindig hiányzik az a többlet, amitől képesek vagyunk egy adott helyzetben a kiemelkedően jó megoldásokat létrehozni. Amikor a vezető képes mozgósítani saját energiáit és valódi „leader”-ként jelen lenni a szervezetben, a munkatársak motiváltsága és hatékonysága láthatóan emelkedik.

A coaching folyamat segít felszínre hozni, tisztázni, elemezni a jelen helyzet összetettségét, és megfogalmazni a továbblépés irányát. A coaching során dolgozunk a vezetői szerepben, helyzetben felmerülő elakadásokkal, hiányzó láncszemekkel, aktuális kihívásokkal. A vezető saját személyes meggyőződésére, helyzetének és céljának teljesebb megértésére épülhetnek a megvalósításhoz vezető konkrét lépések. Az executive vezetői coaching során elsősorban azzal foglalkozunk, hogyan építheti fel a vezető önazonos módon saját és szervezeti jövőképét, és hogyan lehet a változások hiteles vezetője, magatartásával hogyan képes optimális hatással lenni a szervezetre. Az executive coaching során az általánosan alkalmazott co-active coaching módszer mellett bevonható a Columbia Executive Education által kidolgozott Columbia Executive Coahcing módszere, amely a stratégiai kontextus feltárásával, és a változás elérése szempontjából kiemelkedő néhány kritikus sikertényezőre fókuszálva, a vezető által képviselt értelmezési keretben határozza meg a konkrét stratégiai lépéseket.

Team Coaching

A szervezetekben döntő jelentőségű, hogy a csapatok milyen mértékben képesek közös jövőkép, közös célok mellett állni. Ha valóban létrejön a csapategység egy fontos közös jövőkép megvalósítása mellett, akkor az energiák megsokszorozódnak, és jelentősen jobb ötletek, megoldások születhetnek, amelyek képesek megvalósítani a legmerészebb álmokat is. A közös jövőkép hiányában a munkatársak csak elvégzik a napi feladatokat, viszont hiányzik a belső tűz, a személyes hajtóerő. Amikor a csapat esetleg nem tud egészen nyíltan beszélni a felmerülő nehézségekről, az egyéni véleményekről, a személyes célokról, és a csapat közös céljaival nem képes mozgósítani az egyéneket, akkor szükséges megállni, és a napi rutinon túl tekinteni.

A team coaching módszere a csapat aktuális helyzetével, a csapatban meglévő gyakorlati nehézségekkel, és a közös célok nyílt, őszinte kialakításával dolgozik. A team coaching célja, hogy a csapat megtalálja azokat a közös célokat és együttműködési kereteket, amelyekhez a tagok belső meggyőződéssel tudnak csatlakozni. A team coachingban kis létszámú csoporttal dolgozunk, gyakorlati kérdésekre fókuszált, időben behatárolt coaching programokkal, amelyek leggyakrabban 2-5 egész napos team coaching napokra épülnek.

A team coachinghoz hasonló csoportos helyzetben coaching módszerrel dolgozhatunk olyan esetekben is, amikor a résztvevők hasonló munkafolyamatokban, hasonló kihívásokkal találkoznak, de nem alkotnak egy szorosan együtt dolgozó csapatot. A csoportos coaching alkalmas arra, hogy a résztvevők egymásnak is energiát adva dolgozzanak együtt az őket közösen érintő témákkal, és közben saját maguk számára találjanak válaszokat kérdéseikre, kihívásaikra.

Egyéni coaching

Az egyéni coaching a személyes elköteleződés, a motiváció, a belső megújulás és a cselekvési képesség kiterjesztésének egyedülálló eszköze.  Az egyéni teljesítmény fejlesztése tapasztalatunk szerint egy bizonyos ponton már nem elsősorban az ismeretek, a szakmai tudás, vagy modell átadása által lehetséges. A teljesítmény egy idő után sokkal inkább a munkához fűződő személyes viszonyulás és a modellek az egyéniségnek megfelelő alkalmazásának eredménye. A magas teljesítmény gyakran a belső energiák jelenlétén múlik, a belső motivációkon, a személyes célok és elköteleződés egyértelműségén, az akadályokhoz való viszonyuláson, a nehézségekre adott kognitív és érzelmi beállítódáson. Az egyéni coachingban dolgozunk az egyéni szinten legaktuálisabb, legfontosabb szakmai problémákkal, nehézségekkel, célokkal, megküzdve az akadályozó tényezőkkel, felszínre hozva a lehető legjobb megoldásokat, amelyek segítenek új lendületet venni.

Coaching együttműködések során alkalmazható önismereti kérdőívek, felmérések:

 • 360 fokos kérdőíves felmérés és kiértékelés
 • Hogan kérdőív - komplex kérdőív, amely visszajelzést ad a kitöltő vezetői erősségeire, gyengeségeire, és fő motivációira vonatkozóan
 • FIRO-B kérdőív - a három fő társas szükséglet dimenziójában ad visszajelzést a vezető működéséről, szükségleteiről, és másokkal való kapcsolatáról
 • Narratív interjú és elemzése - az élettörténet alapján a személyes identitás vezérfonalában helyezhető el a konkrét feladat, kihívás, vezetői szerep és jövőkép

Coaching együttműködéseinkre vonatkozó ajánlattal és referenciákkal kapcsolatban szívesen rendelkezésre állunk!