Ugrás a tartalomra
Mozaik

Referenciák

Referenciák

Korábbi projektek, esettanulmányok

Employer Brand és Munkaadói Stratégia kidolgozása

Ügyfelünk egy piacvezető FMCG multinacionális vállalat volt, a projekt célja pedig egy olyan munkaadói márka és stratégia kialakítása, amely lehetővé teszi, hogy ügyfelünk az ideális jelöltek első számú választása legyen Magyarországon belül. A projekt a célcsoportok kutatása során feltárt motivációs és értékválasztási szempontokat figyelembe véve, a vállalat tényleges erősségei, sajátosságai alapján építette fel azt a márkát, amely megkülönböztető és vonzó a célcsoportok ideális jelöltjei számára. A stratégia kidolgozása során olyan átfogó kommunikációt és akció sorozatot építettünk fel, amely a következő években biztosította, hogy a legjobb jelöltek első helyen fogadják el a cég ajánlatát.

A projekt fő lépései:

  1. Célcsoportok kijelölése – az ideális jelöltek profiljának vizsgálata
  2. Kutatás – célcsoportok megismerése, motivációk, értékek azonosítása
  3. Márka építés – a megkülönböztető és vonzó munkaadói márka kidolgozása
  4. Stratégiai terv – belső kommunikáció, külső kommunikáció, akciók kidolgozása
  5. Akcióterv – részletes terv az első két évre vonatkozóan

 

Értékesítők értékelése és átfogó fejlesztése

Ügyfelünk egy kereskedelmi nagyvállalat átfogó értékesítés fejlesztési együttműködésre szerződött velünk, ennek keretében folyamatos értékelési és képzési, fejlesztési rendszert építettünk fel számukra. Az értékesítők minden évben az iparágnak és az egyes munkaköröknek megfelelően specifikusan kidolgozott fejlesztő központ (DC) napon vettek részt, majd az éves értékelő napok tapasztalatai, a piaci folyamatok és a cég éves üzleti céljai alapján dolgoztuk ki az egyes években a konkrét fejlesztési akciókat. Minden évben minden értékesítő legalább egy tréningen vett részt, ezen felül személyre szabott coaching/mentoring tevékenységgel támogattuk fejlődésüket. A program eredményeként jelentős előrelépés történt mind a személyes képességekben, mind az árbevételben mérhetően. A kereskedelmi vállalat az együttműködés tíz éve alatt megkétszerezte árbevételét, ami természetesen több tényező együttes hatása, ezen belül a folyamatos fejlesztés ennek egyik fontos pillére volt.

Iparági tárgyalástechnikai fejlesztés

Az egyik vezető multinacionális info-tech vállalat magyarországi részlege számára dolgoztunk ki iparág specifikus tárgyalástechnikai tréningeket, amelyek a résztvevők számára a valódi tárgyalásokat modellezték, konkrét adatokkal, versenytársakkal, az ügyfelek céljait megjelenítő tárgyaló partnerekkel. A tréningek előkészítése során feltártuk milyen konkrét nehézségeket tapasztalnak az egyes ügyfelek esetén a tárgyalók. A tréningek forgatókönyveit ennek megfelelően dolgoztuk ki. A tréningeken az egyes tárgyalási gyakorlatok során felmerülő helyzeteket utólag kielemeztük, megvizsgáltuk milyen változtatások, személyes készségek vagy tárgyalástechnikai módszerek jelenthetnek előrelépést. A résztvevők minden tréningen több tárgyalási helyzetben kipróbálhatták az új megoldásokat, és a mindennapi munkájukba átültethető felismeréseket és tapasztalatokat szereztek. A tréningekről adott visszajelzések szerint a résztvevők ezt a tréninget jobbnak értékelték, mint a cégnél korábban megismert hasonló témájú nemzetközi tréningeket.

Vezetési kultúra felmérése és fejlesztése

Egy nemzetközi nagyvállalat magyarországi szervezeténél átfogó helyzetelemzés keretében egyrészt online anonim kérdőíves felmérést végeztünk a teljes szervezetben, másrészt a felsővezetőkkel mélyinterjúkat készítettünk és ezek alapján határoztuk meg közösen ügyfelünkkel, hogy a vezetők által tapasztalt problémákra, vezetői csapaton belüli feszültségekre milyen tréning vagy más fejlesztési megoldás lehet a legnagyobb hatással. Ez alapján kidolgozott vezetői tréning sorozat eredményeként a vezetők közötti együttműködés jelentősen javult. A változás alapja két fő tényező volt: egyrészt a komplex üzleti szempontok jobb összekapcsolása az egyes szakterületek elzárt döntései helyett, másrészt a vezetői teamen belül a személyek közötti bizalom erősítése. A program során két különböző típusú tréningen vettek részt a vezetők. Az egyik irányú tréning az üzleti döntések összefüggéseit feltáró vállalatvezetési tréning program volt, a második típus kifejezetten a bizalomról és együttműködésről szólt. A tréningek során összekapcsoltuk az általános tartalmat a konkrét helyzetek elemzésével, megoldásával.

Call center tevékenység elemzése és fejlesztése

Ügyfelünk egy vezető nemzetközi biztosító társaság volt, a projekt során átfogóan elemeztük a korábbi call center tevékenységet és fejlesztési tervet dolgoztunk ki az eredményesség növelésére. A megelőző kampányok alapján több módszertant felhasználva vizsgáltuk meg a működésben meglévő tartalékokat, és tártuk fel a jelentős befektetés nélkül, reálisan és gyorsan megvalósítható változtatási lehetőségeket. A módszertani háttér három fő pillére volt:

  1. Statisztikai elemzés: a korábbi kampányok adatai és az ügyfelek adatai alapján elemeztük mely szegmensekben milyen hatékonysággal működnek egyes kampányok, termékek, scriptek.
  2. Pszichológiai elemzés: a szövegek pszichológiai tartalomelemzésén keresztül vizsgáltuk a sikeres és sikertelen hívások közötti különbségeket, a sikertelen hívásokban a sikertelenség okait, és meghatároztuk azon kritikus szövegelemeket, amelyek hatékonyak egyes kampányok során, vagy egyes szegmensek esetén, illetve azokat, amelyek gátolják a sikerességet. A pszichológiai elemzések támogatására nyelvi tartalomelemző eljárásokat alkalmaztunk, és egyedi szoftver modulokat fejlesztettünk.
  3. Eladástechnikai elemzés: nemzetközi szakértő bevonásával megvizsgáltuk milyen eladástechnikai hibák vagy fejlesztési lehetőségek vannak a feltárt statisztikai és pszichológiai összefüggések alapján, és milyen máshol már sikeresen alkalmazott „best practice” gyakorlatok vonhatók be a fejlesztési javaslatok megfogalmazása során.

További információkkal kapcsolatban örömmel várjuk megkeresését!