Ugrás a tartalomra
Mozaik

Szervezetfejlesztés

A szervezetfejlesztés célja a vállalati jövőkép, stratégia megvalósításának elősegítése a megfelelő szervezeti megoldások kialakítása által. A vállalat jövője, az eredmények elérése alapvetően az emberek tudásán, képességein, kreativitásán, motiváltságán és ezek összekapcsolódásán múlik. A vállalat jövőjét az egyéni teljesítmények összessége határozza meg. A szervezetfejlesztésben azzal dolgozunk, hogy a szervezeti feltételek a lehető legnagyobb mértékben támogatni tudják az egyéni képességek kibontakozását, és az egyes egyéni teljesítmények minden területen a lehető legnagyobb mértékben támogatni tudják a szervezetet.

A szervezetfejlesztés felépítése

Célok azonosítása

A vállalati vezetéssel áttekintjük melyek a fő vállalati célkitűzések, milyen szervezeti feltételek szükségesek ezen célok eléréséhez, és melyek a konkrét szervezetfejlesztési célok. Megvizsgáljuk mely feltételek adottak, mely területeken szükséges előrelépés. Vannak-e strukturális kérdések, változási szükségszerűségek. Milyen a szervezeti kultúra, milyen értékek, szokások, magatartások megváltozása lehet szükséges. Elemezzük a meglévő erőforrásokat, a szervezetben meglévő tudást, képességeket, és ezek viszonyát a célokhoz.

Felmérés

Amikor szükséges felmérés során pontosíthatjuk a jelen állapotról kapott információkat, és mélységében készíthetünk felmérést egy-egy területen a szervezeti képességekről, és az egyéni képességekről.

Fejlesztés tervezése

A fejlesztési terv a szervezetfejlesztési célokhoz konkrét fejlesztési folyamatokat illeszt. Egy-egy változás létrehozásához szükséges fejlesztési folyamat tartalmazza azokat a idő/módszer/ráfordítás/elvárt eredmény szinten kidolgozott részleteket, amelyek a megalapozott döntésekhez szükségesek.

Fejlesztési folyamat

A fejlesztés során folyamatokban gondolkodunk, amelyek több egymásra épülő lépés együttes eredményeként képesek létrehozni a kívánt változást. A fejlesztési folyamatokban szinergikusan kapcsolható össze a belső hr tevékenység és a külső erőforrások bevonása – tanácsadói projekt, workshop,  tréning, coaching.

Mérés, elemzés

A fejlesztési folyamat eredményeit a folyamat során, és azt követően mérjük előre meghatározott eredmény indikátorok és lekérdezések mentén. A mérések fontos visszajelzést adnak a folyamat hatásosságáról és támpontot adnak a folyamatos fejlesztéshez.

Szervezetfejlesztési projektjeink témakörei voltak:

 • a vezetői team együttműködése a felsővezetésben
 • utódlás, szervezeti változás, tulajdonos és ügyvezető szerepek elkülönítése
 • szervezeti és vezetési kultúra változása, tudatos átalakítása
 • munkaadói stratégia és munkaadói márka kialakítása
 • szervezeti egységek felmérése és fejlesztési tervek kidolgozása piaci változásoknak megfelelően
 • értékesítési szervezet hatékonyságának elemzése, javaslatok kidolgozása, fejlesztés megvalósítása
 • call center tevékenység felülvizsgálata, elemzése, fejlesztése
   

Tréning folyamatok

A tréningeket fejlesztési folyamatként építjük fel. Tapasztalatunk szerint a tréningek tartós hatása akkor épül fel eredményesen, amikor a kívánt változáshoz szükséges lépéseket és azokhoz tartozó módszereket egységes folyamatban kezeljük. Az előkészítés alapján tudjuk felépíteni a csoportra szabott hatásos fejlesztési folyamatot, ezen belül a szüksgées tréning tematikai egységeket, és az utánkövetés során tudjuk feldolgozni a változások során felmerülő egyéni nehézségeket, és valóban használhatóvá tenni a tudást a napi feladatokban. A folyamatos támogatás a változások tartosságát garantálja.

A tréning folyamatokban különösen hatékonyan dolgozhatunk konkrét készségterületek fejlesztésén:

 • értékesítés
 • tárgyalástechnika
 • együttműködés, csapatfejlesztés
 • átfogó vezetői fejlesztés (üzleti és leadership)
 • értékelés, visszajelzés, motiváció
 • hatékony kommunikáció
 • prezentáció
 • telefonos kommunikáció
 • konfliktusmegoldás
 • panaszkezelés

más speciális kompetencia területek.

A tréning során a modellek, ismeretek átadása mellett lehetőség van gyakorlásra, tapasztalati tanulásra, fejlesztő visszajelzésre, így az új tudás gyakorlati szintre emelésére. A tréning folyamatokat elsősorban akkor javasoljuk, amikor szükséges egy-egy konkrét készségterületen való előrelépés. Amikor a munkatársaknak a munkához, a szakmai szerephez való belső személyes kapcsolatával is dolgozunk - hozzáállás, motiváció, egyéni célok, elköteleződés - akkor gyakran csoportos coaching kíséri a tréning folyamatot annak kiegészítéseként.

 

Coaching

Coaching során ügyfelünkkel az egyéni szinten felmerülő kérdéseken, a konkrét nehézségek megoldásán, a személyes erőforrások és energiák mozgósításán, és új megoldások létrehozásán dolgozunk együtt. A coaching folyamat lényege a bizalmi légkör és módszertan. A coaching módszere a reflexió felerősítése, a megértés elmélyítése, új megoldási lehetőségek keresése, az akadályok azonosítása és új erőforrások bevonása.

A coaching leggyakoribb alkalmazási területei a szervezetekben:

 • jövőkép felépítése a vezetésen belül
 • változások elindítása, végigvitele a szervezetben
 • új vezetői szerep, új megbízás
 • vezetői készségek fejlesztése
 • gyakorlati nehézségek feldolgozása kritikus helyzetben
 • együttműködés erősítése a szervezeten belül
 • motiváció, elköteleződés, energia erősítése, személyese célok azonosítása
 • karrier út, egyéni jövőkép kidolgozása

A coaching programok fő típusai:

Executive Coaching

A vállalatok, vállalkozások, szervezetek jövőjét a vezető, a vezetők jövőképe mindennél jobban meghatározza.  Az executive coaching során a coach abban támogatja a vezetőt, hogy egyértelmű jövőképre épülő döntéseket legyen képes meghozni. A jövőkép akkor egyértelmű, ha a vezető belső elkötelezettségét, érzelmi energiáját képes mozgósítani, megfelel személyes hitének, meggyőződésének. A vezető energiaszintje meghatározó eleme a szervezet hatékonyságának, a munkatársak elköteleződésének, eredményességének. Amikor a belső energiáink megosztottak, érzelmeink ellentmondásosak, a megvalósításban mindig hiányzik az a többlet, amitől képesek vagyunk egy adott helyzetben a kiemelkedően jó megoldásokat létrehozni. Amikor a vezető képes mozgósítani saját energiáit és valódi „leader”-ként jelen lenni a szervezetben, a munkatársak motiváltsága és hatékonysága láthatóan emelkedik.

A coaching folyamat segít felszínre hozni, tisztázni, elemezni a jelen helyzet összetettségét, és megfogalmazni a továbblépés irányát. A coaching során dolgozunk a vezetői szerepben, helyzetben felmerülő elakadásokkal, hiányzó láncszemekkel, aktuális kihívásokkal. A vezető saját személyes meggyőződésére, helyzetének és céljának teljesebb megértésére épülhetnek a megvalósításhoz vezető konkrét lépések. Az executive vezetői coaching során elsősorban azzal foglalkozunk, hogyan építheti fel a vezető önazonos módon saját és szervezeti jövőképét, és hogyan lehet a változások hiteles vezetője, magatartásával hogyan képes optimális hatással lenni a szervezetre.

Team Coaching

A szervezetekben döntő jelentőségű, hogy a csapatok milyen mértékben képesek közös jövőkép, közös célok mellett állni. Ha valóban létrejön a csapategység egy fontos közös jövőkép megvalósítása mellett, akkor az energiák megsokszorozódnak, és jelentősen jobb ötletek, megoldások születhetnek, amelyek képesek megvalósítani a legmerészebb álmokat is. A közös jövőkép hiányában a munkatársak csak elvégzik a napi feladatokat, viszont hiányzik a belső tűz, a személyes hajtóerő. Amikor a csapat esetleg nem tud egészen nyíltan beszélni a felmerülő nehézségekről, az egyéni véleményekről, a személyes célokról, és a csapat közös céljaival nem képes mozgósítani az egyéneket, akkor szükséges megállni, és a napi rutinon túl tekinteni.

A team coaching módszere a csapat aktuális helyzetével, a csapatban meglévő gyakorlati nehézségekkel, és a közös célok nyílt, őszinte kialakításával dolgozik. A team coaching célja, hogy a csapat megtalálja azokat a közös célokat és együttműködési kereteket, amelyekhez a tagok belső meggyőződéssel tudnak csatlakozni. A team coachingban kis létszámú csoporttal dolgozunk, gyakorlati kérdésekre fókuszált, időben behatárolt coaching programokkal, amelyek leggyakrabban 2-5 egész napos team coaching napokra épülnek.

A team coachinghoz hasonló csoportos helyzetben coaching módszerrel dolgozhatunk olyan esetekben is, amikor a résztvevők hasonló munkafolyamatokban, hasonló kihívásokkal találkoznak, de nem alkotnak egy szorosan együtt dolgozó csapatot. A csoportos coaching alkalmas arra, hogy a résztvevők egymásnak is energiát adva dolgozzanak együtt az őket közösen érintő témákkal, és közben saját maguk számára találjanak válaszokat kérdéseikre, kihívásaikra.

Egyéni coaching

Az egyéni coaching a személyes elköteleződés, a motiváció, a belső megújulás és a cselekvési képesség kiterjesztésének egyedülálló eszköze.  Az egyéni teljesítmény fejlesztése tapasztalatunk szerint egy bizonyos ponton már nem elsősorban az ismeretek, a szakmai tudás, vagy modell átadása által lehetséges. A teljesítmény egy idő után sokkal inkább a munkához fűződő személyes viszonyulás és a modellek az egyéniségnek megfelelő alkalmazásának eredménye. A magas teljesítmény gyakran a belső energiák jelenlétén múlik, a belső motivációkon, a személyes célok és elköteleződés egyértelműségén, az akadályokhoz való viszonyuláson, a nehézségekre adott kognitív és érzelmi beállítódáson. Az egyéni coachingban dolgozunk az egyéni szinten legaktuálisabb, legfontosabb szakmai problémákkal, nehézségekkel, célokkal, megküzdve az akadályozó tényezőkkel, felszínre hozva a lehető legjobb megoldásokat, amelyek segítenek új lendületet venni.

Coaching együttműködések során alkalmazható egyedi elemzésünk:

 • Narratív interjú és elemzése - az élettörténet alapján a személyes identitás vezérfonalában helyezhető el a konkrét feladat, kihívás, vezetői szerep és jövőkép

Együttműködésre vonatkozó egyedi ajánlattal és referenciákkal kapcsolatban szívesen rendelkezésre állunk!