Ugrás a tartalomra
Mozaik

Szervezetfejlesztés

Szervezetfejlesztés

A szervezetfejlesztés célja a vállalati jövőkép, stratégia megvalósításának elősegítése a megfelelő szervezeti megoldások kialakítása által. A vállalat jövője, az eredmények elérése alapvetően az emberek tudásán, képességein, kreativitásán, motiváltságán múlik. A vállalat jövőjét az egyéni teljesítmények összessége határozza meg. A szervezetfejlesztésben azzal dolgozunk, hogy a szervezeti feltételek a lehető legnagyobb mértékben támogatni tudják az egyéni képességek kibontakozását, és az egyes egyéni teljesítmények minden területen a lehető legnagyobb mértékben támogatni tudják a szervezetet.

A szervezetfejlesztési folyamat, amiben dolgozunk:

Célok azonosítása

A vállalati vezetéssel áttekintjük melyek a fő vállalati célkitűzések, milyen szervezeti feltételek szükségesek ezen célok eléréséhez, és melyek a konkrét szervezetfejlesztési célok. Megvizsgáljuk mely feltételek adottak, mely területeken szükséges előrelépés. Vannak-e strukturális kérdések, változási szükségszerűségek. Milyen a szervezeti kultúra, milyen értékek, szokások, magatartások megváltozása lehet szükséges. Elemezzük a meglévő erőforrásokat, a szervezetben meglévő tudást, képességeket, és ezek viszonyát a célokhoz.

Felmérés

Amikor szükséges felmérés során pontosíthatjuk a jelen állapotról kapott információkat, és mélységében készíthetünk felmérést egy-egy területen a szervezeti képességekről, és az egyéni képességekről.

Fejlesztés tervezése

A fejlesztési terv a szervezetfejlesztési célokhoz konkrét fejlesztési folyamatokat illeszt. Egy-egy változás létrehozásához szükséges fejlesztési folyamat tartalmazza azokat a idő/módszer/ráfordítás/elvárt eredmény szinten kidolgozott részleteket, amelyek a megalapozott döntésekhez szükségesek.

Fejlesztési folyamat

A fejlesztés során folyamatokban gondolkodunk, amelyek több egymásra épülő lépés együttes eredményeként képesek létrehozni a kívánt változást. A fejlesztési folyamatokban szinergikusan kapcsolható össze a belső hr tevékenység és a külső erőforrások bevonása – tanácsadói projekt, workshop,  tréning, coaching.

Mérés, elemzés

A fejlesztési folyamat eredményeit a folyamat során, és azt követően mérjük előre meghatározott eredmény indikátorok és lekérdezések mentén. A mérések fontos visszajelzést adnak a folyamat hatásosságáról és támpontot adnak a folyamatos fejlesztéshez.